III Pieszy Rajd na Orientację "Tropek"

"Otwarty Las Winiarski - w lesie na sportowo"
Kalisz Winiary, niedziela 30 maja 2021r.

I już po...

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w rajdzie, Las Winiarski uraczył nas bardzo dobrymi warunkami do spaceru i orientacji w terenie.

Podziękowania dla Nadleśnictwa Kalisz, w szczególności dla pani Beaty Kątnej za udostępnienie i przygotowanie bazy rajdu oraz pakietów startowych i nagród.

Wystartowały 32 zespoły, w sumie 125 osób.

Poniżej dostępna mapa z zawodów.

Wyniki

Wyniki ostateczne dla poszczególnych kategorii:
- junior
- młodzież
- senior

Jako ciekawostka zestawienie wyników wszystkich drużyn:
- wszystkie kategorie razem

Co to jest ?

"Tropek" jest pieszym rajdem na orientację o charakterze turystycznym w formie zbliżonej do rogainingu. Uczestnicy startują w zespołach 2-5 osobowych. Zespoły mają za zadanie potwierdzić (odnaleźć w terenie) jak najwięcej punktów kontrolnych i wrócić na metę (znajdującą się w tym samym miejscu, co start) przed upływem limitu czasu. Zespoły poruszają się wyłącznie pieszo, używając mapy i kompasu do orientacji w terenie (zabronione jest używanie w tym celu urządzeń GPS). Każdy zespół otrzymuje przed startem mapę topograficzna w określonej skali z zaznaczonymi punktami. Punkty na mapie oznaczone są kodem cyfrowo-literowym, w którym cyfra oznacza liczbę punktów przeliczeniowych za prawidłowe potwierdzenie, natomiast litera służy do unikalnego oznaczania poszczególnych punktów. Po otrzymaniu mapy każdy zespół ustala, które i w jakiej kolejności punkty potwierdzać. Można wybrać wariant o dowolnej długości, dostosowany do aktualnej kondycji i w trakcie pokonywania trasy go modyfikować.
Punkty w terenie oznaczone są lampionami, jest to plansza z biało-pomarańczowym kwadratem oraz perforatorem do potwierdzania na karcie startowej. Poniższe zdjęcia przedstawiają lampion, perforator oraz przykładową mapę:

Formuła zawodów jest bardzo uniwersalna, satysfakcję z pokonanej trasy będą mieć dorośli, jak i dzieci, bardzo mile widziane drużyny rodzinne.

Zapraszamy zatem wszystkich chcących aktywnie spędzić czas w lesie i jego sąsiedztwie !

Niniejsza edycja będzie prosta, mały teren, około 20 punktów do odnalezienia, nawigacyjnie bardzo łatwo. Przewidywany jest limit czasu 3,5 godziny.

Rajd odbywa się w ramach wydarzenia "Otwarty Las Winiarski - w lesie na sportowo" organizowanego przez Nadleśnictwo Kalisz.

Regulamin

1. Organizator

Sędzia i budowniczy trasy: Paweł Bartczak, tel. 692 931 521
Sponsor i patron: Nadleśnictwo Kalisz: www.kalisz.poznan.lasy.gov.pl

2. Cele rajdu

- Popularyzacja imprez na orientację jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu.
- Sprawdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem.
- Propagowanie czynnego wypoczynku;
- Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w dobrym towarzystwie.

3. Termin i miejsce Rajdu

Zawody odbędą się 30 maja 2021 r. Baza rajdu zlokalizowana będzie w Wiacie Edukacyjnej "Las Winiarski" Nadleśnictwa Kalisz w Kalisz, przy ulicy Gajowej 1.

4. Kategorie startowe

Zespoły będą klasyfikowane w następujących kategoriach:
- Junior - w zespole znajduje się przynajmniej jedna osoba w wieku poniżej 10 lat
- Młodzież - w zespole znajduje się przynajmniej jedna osoba w wieku poniżej 14 lat i brak osoby w wieku poniżej 10 lat
- Senior - zespoły nie spełniajace powyższych warunków

5.Zgłoszenia

Zapisy na Rajd są przyjmowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce „Zgłoszenia”.
Zgłoszenie będą dostępne do czwartku, 27 maja br. włącznie lub do osiągnięcia limitu 150 osób - wymóg związany z reżimem sanitarnym w związku z epidemią Covid-19. Zgłoszenia po tym terminie nie będą dostępne, jest to związane z materiałami startowymi, które trzeba przygotować wcześniej w wystarczającej ilości.

6. Opłaty i świadczenia

Udział w rajdzie jest bezpłatny, wymagane jest jedynie zgłoszenie uczestnictwa.
Dostępne świadczenia:
- Zabezpieczona, kolorowa mapa,
- Karta startowa,
- Ognisko w bazie rajdu (prowiant na ognisko proszę zorganizować we własnym zakresie),
- Woda/herbata/kawa w bazie,
- Pakiet z gadżetami Lasów Państwowych dla każdego z zespołów,
- Puchary dla najlepszych zespołów.

7. Wymagania sprzętowe

- Trwały środek do pisania.
- Kompas lub busola.
- Przymiar kreskowy.
- Telefon komórkowy naładowany, z aktywną kartą SIM (min. jedna osoba w zespole - zgłaszająca zespół).

8. Sędziowanie i punktacja

Podstawą sklasyfikowania drużyny jest znalezienie co najmniej 1 punktu kontrolnego i powrót na metę w regulaminowym limicie czasu.
Warunkiem klasyfikacji jest obecność na PK oraz powrót do Bazy drużyny w pełnym składzie.
Zwycięża drużyna, która uzyskała najwięcej punktów przeliczeniowych, liczonych z punktów prawidłowo potwierdzonych na karcie startowej. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pod uwagę brany będzie czas pokonania trasy.
Za każdą minutę spóźnienia odejmowany jest 1 punkt przeliczeniowy. Spóźnienie powyżej 15 minut oznacza brak klasyfikacji.
Zasady punktacji zostaną omówione podczas odprawy technicznej oraz opisane na mapie.

9. Harmonogram imprezy

- 11:00 - Potwierdzenia zespołów, wydanie kart startowych
- 11:15 - Odprawa techniczna
- 11:30 - Start interwałowy zespołów
- 16:30 - Ogłoszenie wyników (po upływie regulaminowego czasu wszystkich drużyn)
- 20:00 - Zamknięcie bazy rajdu.

W ramach "Otwarty Las Winiarski - w lesie na sportowo" odpędą się nastepujące imprezy towarzyszące:
- 09:00 - Rozgrzewka oraz trening biegowy poprowadzony przez Waldemara Olszynę - zbiórka przez LCE "Las Winiarski"
- 15:00 - Eko Piknik pod hasłem: "Prawdziwa przygoda pachnie lasem, żywicą, dymem ogniska, drewnem i aromatem roślin, które nie wyrosną na twoim podwórku". Dostępne będzie rozpalone ognisko, na którym można przygotować posiłek z własnego prowiantu. Piknik jest eko, dlatego mile widziane są sztućce i talerze wielokrotnego użytku.
- od 15:00 - Gra terenowa (na terenie bazy rajdu) "CSI Zagadki Nadleśnictwa Kalisz" - dedykowana dla rodzin z dziećmi

10. Postanowienia końcowe

- Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
- Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, marszrutę wyznaczają samodzielnie, organizator dostarczy jedynie mapy oraz punkty kontrolne.
- Uczestnicy oświadczają, że stan ich zdrowia pozwala na uczestnictwo w imprezie.
- Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na trasie.
- Uczestnicy niepełnoletni poniżej 18 roku życia mogą startować w imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich.
- Na trasach zawodów obowiązuje zakaz używania wszelkich urządzeń obsługujących jakiekolwiek mapy np. nawigacja samochodowa czy turystyczna itp.
- Na trasach zawodów dopuszcza się posiadanie telefonów typu smartfon/iphone, nie może być on jednak wykorzystywany w jakikolwiek sposób związany z nawigacją i orientacją w terenie. Dopuszcza się używanie do zapisu śladu trasy tzw. tracka. Zapis ten podyktowany jest chęcią zapewnienia zdrowej rywalizacji w duchu "Fair Play" w trakcie zawodów.
- Złamanie postanowienia z powyższego podpunktu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją zespołu.
- Wymaganie jest przestrzeganie reżimu sanitarnego: zasłanianie ust i twarzy lub utrzymywanie dystansu społecznego (minimum 1,5 metrowe odstępy).

Zapisy

Lista startowa została zamknięta, zgłoszenie na rajd nie jest już możliwe.

Lokalizacja

Baza rajdu znajduje się w Terenowej Wiacie Edukacyjnej "Las Winiarski" Nadleśnictwa Kalisz - Kalisz - Winiary, ul. Gajowa 1.
Parking znajduje się przy drodze, przed wejściem na teren Leśnego Centrum Edukacji, przy skrzyżowaniu ulic Gajowej i Kujawskiej.


Link do lokalizacji parkingu przy bazie