IV Pieszy Rajd na Orientację "Tropek"

Murowaniec, niedziela 12 września 2021r.

Było, minęło...

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w rajdzie. Pogoda była bardzo sprzyjająca, w terenie sucho i jeszcze dość zielono, sporadycznie można było spotkać grzyby. Nikt nie zginął ;-)
Nowością był udział 3 drużyn na koniach ze "Stajnia Krzyżówki".

Podziękowania dla Starostwa Powiatowego w Kaliszu za wsparcie organizacyjne, w szczególności dla pani Jolanty Golickiej za przygotowanie nagród oraz uczestnictwo w zakończeniu zawodów.

Wystartowały 33 zespoły, w tym 3 w kategorii konnej, w sumie 122 osoby, w tym 9 osób w kategorii konnej.

Poniżej dostępne mapy z zawodów.

Wyniki

Wyniki ostateczne dla poszczególnych kategorii:
- junior
- młodzież
- senior
- konna

Jako ciekawostka zestawienie wyników wszystkich drużyn pieszych:
- wszystkie kategorie piesze razem

Co to jest ?

"Tropek" jest pieszym rajdem na orientację o charakterze turystycznym w formie zbliżonej do rogainingu. Uczestnicy startują w zespołach 2-5 osobowych. Zespoły mają za zadanie potwierdzić (odnaleźć w terenie) jak najwięcej punktów kontrolnych i wrócić na metę (znajdującą się w tym samym miejscu, co start) przed upływem limitu czasu. Zespoły poruszają się wyłącznie pieszo, używając mapy i kompasu do orientacji w terenie (zabronione jest używanie w tym celu urządzeń GPS). Każdy zespół otrzymuje przed startem mapę topograficzna w określonej skali z zaznaczonymi punktami (kolorowe okręgi). Punkty na mapie oznaczone są kodem cyfrowo-literowym, w którym cyfra oznacza liczbę punktów przeliczeniowych za prawidłowe potwierdzenie, natomiast litera służy do unikalnego oznaczania poszczególnych punktów. Po otrzymaniu mapy każdy zespół ustala, które i w jakiej kolejności punkty potwierdzać. Można wybrać wariant o dowolnej długości, dostosowany do aktualnej kondycji i w trakcie pokonywania trasy go modyfikować.
Punkty w terenie oznaczone są lampionami, jest to plansza z biało-pomarańczowym kwadratem oraz perforatorem do potwierdzania na karcie startowej. Poniższe zdjęcia przedstawiają lampiony oraz perforator. Przykłady map można znaleźć w archiwalnych edycjach.Formuła zawodów jest bardzo uniwersalna, satysfakcję z pokonanej trasy będą mieć dorośli, jak i dzieci, bardzo mile widziane drużyny rodzinne.

Zapraszamy zatem wszystkich chcących aktywnie spędzić czas w lesie i jego sąsiedztwie !

Niniejsza edycja będzie prosta, 20 punktów do odnalezienia, nawigacyjnie łatwo. Przewidywany jest limit czasu 4 godziny.

Regulamin

1. Organizatorzy

Sędzia i budowniczy trasy: Paweł Bartczak, tel. 692 931 521
Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Kaliszu: www.powiat.kalisz.pl

2. Cele rajdu

- Popularyzacja imprez na orientację jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu.
- Sprawdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem.
- Propagowanie czynnego wypoczynku;
- Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w dobrym towarzystwie.

3. Termin i miejsce Rajdu

Zawody odbędą się niedzielę 12 września 2021 r.
Baza rajdu zlokalizowana będzie w miejscu rekreacyjnym (dawna lokalizacja "Baru Przystań" oraz wypożyczalni sprzętu wodnego) nad Zbiornikiem Murowaniec w miejscowości Murowaniec.
Obszar z punktami kontrolnymi zlokalizowany będzie na południe od Zbiornika Murowaniec. Teren ten nie podlega zakazowi wstępu do lasu, ogłoszonemu w sierpniu przez Nadleśnictwo Kalisz.

4. Kategorie startowe

Zespoły będą klasyfikowane w następujących kategoriach:
- Junior - w zespole znajduje się przynajmniej jedna osoba w wieku poniżej 10 lat
- Młodzież - w zespole znajduje się przynajmniej jedna osoba w wieku poniżej 14 lat i brak osoby w wieku poniżej 10 lat
- Senior - zespoły nie spełniajace powyższych warunków

5.Zgłoszenia

Zapisy na Rajd są przyjmowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce „Zgłoszenia”.
Zgłoszenie będą dostępne do czwartku, 9 września br. włącznie. Zgłoszenia po tym terminie nie będą dostępne, jest to związane z materiałami startowymi, które trzeba przygotować wcześniej w wystarczającej ilości.

6. Opłaty i świadczenia

Udział w rajdzie jest bezpłatny, wymagane jest jedynie zgłoszenie uczestnictwa.
Dostępne świadczenia:
- Zabezpieczona, kolorowa mapa,
- Karta startowa,
- Ognisko w bazie rajdu (prowiant na ognisko proszę zorganizować we własnym zakresie),
- Ciepły posiłek - zupa,
- Woda/herbata/kawa w bazie,
- Plakietka okolicznościowa,
- Puchary dla najlepszych zespołów.

7. Wymagania sprzętowe

- Trwały środek do pisania.
- Kompas lub busola.
- Przymiar kreskowy.
- Telefon komórkowy naładowany, z aktywną kartą SIM (min. jedna osoba w zespole - zgłaszająca zespół).

8. Sędziowanie i punktacja

Podstawą sklasyfikowania drużyny jest znalezienie co najmniej 1 punktu kontrolnego i powrót na metę w regulaminowym limicie czasu.
Warunkiem klasyfikacji jest obecność na PK oraz powrót do Bazy drużyny w pełnym składzie.
Zwycięża drużyna, która uzyskała najwięcej punktów przeliczeniowych, liczonych z punktów prawidłowo potwierdzonych na karcie startowej. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pod uwagę brany będzie czas pokonania trasy.
Za każdą minutę spóźnienia odejmowany jest 1 punkt przeliczeniowy. Spóźnienie powyżej 15 minut oznacza brak klasyfikacji.
Zasady punktacji zostaną omówione podczas odprawy technicznej oraz opisane na mapie.

9. Harmonogram imprezy

- 12:30 - Potwierdzenia zespołów, wydanie kart startowych
- 12:45 - Odprawa techniczna
- 13:00 - Start interwałowy zespołów
- 18:00 - Ogłoszenie wyników (po upływie regulaminowego czasu wszystkich drużyn)
- 20:00 - Zamknięcie bazy rajdu.

10. Postanowienia końcowe

- Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
- Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, marszrutę wyznaczają samodzielnie, organizator dostarczy jedynie mapy oraz punkty kontrolne.
- Uczestnicy oświadczają, że stan ich zdrowia pozwala na uczestnictwo w imprezie.
- Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na trasie.
- Uczestnicy niepełnoletni poniżej 18 roku życia mogą startować w imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich.
- Obowiązuje zakaz rozdzielnia się zespołu.
- Na trasach zawodów obowiązuje zakaz używania wszelkich urządzeń obsługujących jakiekolwiek mapy np. nawigacja samochodowa czy turystyczna itp.
- Na trasach zawodów dopuszcza się posiadanie telefonów typu smartfon/iphone, nie może być on jednak wykorzystywany w jakikolwiek sposób związany z nawigacją i orientacją w terenie. Dopuszcza się używanie do zapisu śladu trasy tzw. tracka. Zapis ten podyktowany jest chęcią zapewnienia zdrowej rywalizacji w duchu "Fair Play" w trakcie zawodów.
- Złamanie postanowienia z powyższego 3 podpunktów skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją zespołu.
- Wymaganie jest przestrzeganie reżimu sanitarnego: zasłanianie ust i twarzy lub utrzymywanie dystansu społecznego (minimum 1,5 metrowe odstępy).

Zapisy

Lista startowa została zamknięta, zgłoszenie na rajd nie jest już możliwe.

Lokalizacja

Baza rajdu zlokalizowana będzie w miejscu rekreacyjnym nad Zbiornikiem Murowaniec (dawna lokalizacja "Baru Przystań" oraz wypożyczalni sprzętu wodnego) w miejscowości Murowaniec.
Parking znajduje się na terenie bazy, jest to teren ogrodzony, trzeba wjechać przez bramę.


Link do wjazdu na teren bazy